e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Maleje bezrobocie 2007-11-06


Porównując wszystkie państwa UE, w ostatnim roku stopa bezrobocia zmniejszyła się najbardziej w Polsce.

Eurostat podał, że we wrześniu 2007 roku wskaźnik bezrobocia wyniósł w Polsce 8,8 proc. wobec 12,9 proc. w 2006 roku.
Polska jest liderem jeśli chodzi o spadek bezrobocia wśród wszystkich 27 krajów UE. Stopa bezrobocia w Polsce jest prawie taka sama jak we Francji (8,6 proc.) i jest tylko o 0,7 pkt proc. wyższa od wskaźnika w Niemczech (8,1 proc.). Nadal przewyższa średnią unijną (we wrześniu wyniosła ona 7 proc.).
Najmniej bezrobotnych jest zarejestrowanych w Holandii (3,1 proc.) i Danii (3,3 proc.), a najwięcej na Słowacji (11,1 proc.). W 2007 roku w UE spadł wskaźnik bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia. We wrześniu 2007 roku wynosił 15,1 procent, a w 2006 wyniósł 16,9 proc.

Źródło: Gazeta Prawna