e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy dla rodzin zastępczych 2007-11-06


Z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych, które podpisał minister pracy i polityki społecznej wynika, że wysokość wynagrodzenia zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych ustali starosta.

Kwota wynagrodzenia nie będzie przekraczać 160 proc. podstawy zawartej w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) czyli nie może przekroczyć sumy 2635 zł. Dolna granica wynagrodzenia to 1564 zł.

Starosta ustalając wysokość wynagrodzenia będzie zwracał uwagę m.in. na ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem oraz doświadczenie w pracy z dziećmi (zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej).

Zmienione rozporządzenie wprowadza również nowe zasady obliczania wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Za okres pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka dostaną oni 95 proc. podstawy wymiaru, czyli 1564 zł. Z kolei z dniem przyjęcia pierwszego dziecka ich wynagrodzenie wzrośnie do 160 proc. podstawy, czyli wyniesie 2635 zł.

Nowe reguły dotyczące wynagrodzeń dla obu typów rodzin zastępczych będą obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.

Źródło: Gazeta Prawna