e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-11-06


18 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 10 października 2007r. Nr 185, poz. 1319.

27 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe. Dz.U. z 12 października 2007r. Nr 187, poz. 1343.

1 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 24 października 2007r. Nr 196, poz. 1424.