e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-11-06


7 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dz.U. z 23 października 2007r. Nr 194, poz. 1403.

7 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dz.U. z 23 października 2007r. Nr 194, poz. 1404.

7 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Dz.U. z 23 października 2007r. Nr 194, poz. 1405.

8 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej. Dz.U. z 24 października 2007r. Nr 196, poz. 1421.

14 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dz.U. z 30 października 2007r. Nr 201, poz. 1455.

14 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. Dz.U. z 30 października 2007r. Nr 201, poz. 1456.

14 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Dz.U. z 30 października 2007r. Nr 201, poz. 1457.

14 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej. Dz.U. z 30 października 2007r. Nr 201, poz. 1458.

14 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Dz.U. z 30 października 2007r. Nr 201, poz. 1459.