e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w październiku 2007 r. 2007-12-04


Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 2007 roku 11,3 procent. W porównaniu do września 2007 roku spadła o 0,3 punktu procentowego.

Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,6 do 0,1 punktu) odnotowano we wszystkich województwach.

Liczba bezrobotnych w końcu października 2007 wyniosła 1724 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca września 2007 r. spadła o 53,7 tys. osób (3 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 585,3 tys. osób czyli o 25,3 proc.

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Największy był jednak w województwie:

  • pomorskim o 4,6 tys. osób (o 5 proc.),
  • opolskim o 2 tys. osób (o 4,4 proc.).
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w ostatnich trzech latach wynosiła:

  • w końcu października 2006 r. - 2 301,8 tys. osób (14,9 proc.),
  • w końcu października 2005 r. – 2 712,1 tys. osób (17,3 proc.),
  • w końcu października 2004 r. – 2 938,2 tys. osób (18,7 proc.).
O trwającym ożywieniu na rynku pracy świadczy utrzymująca się duża liczba wyłączeń z ewidencji w związku z podjęciem pracy, lub brakiem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wyłączenia z ewidencji były również związane z pracą subsydiowaną ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, staże absolwenckie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

W październiku 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 112,2 tys. ofert pracy (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy). W porównaniu do września 2007 r. wzrosła o 5,8 tys. ofert (o 5,4 proc.).

Wzrost liczby ofert pracy w październiku 2007 roku odnotowano w 11-stu województwach. Najsilniejszy (względny) był w województwie opolskim – o 48,9 proc. (o 1361 ofert), tam też wystąpił jeden z największych spadków liczby bezrobotnych.

Dla porównania, w październiku 2006 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 108,4 tys. ofert pracy. W okresie styczeń – październik 2007 roku do urzędów pracy zgłoszono 1 101,4 tys. ofert pracy, czyli o 117,8 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku (983,6 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej