e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

System ostrzegania osób głuchych na Opolszczyźnie 2007-12-04


W województwie opolskim działa system ostrzegania dla osób mających problemy ze słuchem. Dzięki niemu można wysyłać do osób głuchych i niedosłyszących sms-y ostrzegające np. przed zagrożeniami pogodowymi.

Informacje o jakichkolwiek możliwych niebezpieczeństwach trafiają do wydziału zagrożenia kryzysowego (WZK) opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie (w czasie nie przekraczającym 5 minut) zostają rozesłane za pomocą specjalnego terminala jako sms-y do osób głuchych, niedosłyszących i mających problemy komunikacyjne.

Dotychczas informacje o zagrożeniach wysyłane były z WZK do lokalnych mediów. Jednak osoby głuche i niedosłyszące zazwyczaj nie mogły z nich skorzystać, ponieważ stacje radiowe i telewizyjne nie są najlepszym źródłem informacji dla osób z problemami ze słuchem.
Zarejestrowane w systemie osoby będą otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe - np. "uwaga burza". Po otrzymaniu takiej wiadomości taka osoba może przeczytać na stronach WZK dokładnie ostrzeżenie, albo skontaktować się z kimś, kto słyszał pełny komunikat.

Baza danych osób z upośledzonym słuchem nie zawiera w sumie żadnych informacji poza numerami telefonów, a dostęp do niej mają tylko dwie osoby.

Źródło: Rzeczpospolita