e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2007-12-04


3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.

Na świecie żyje ponad 500 mln osób niepełnosprawnych. Jest to około 10 procent całej ludzkości. W krajach Europy Zachodniej i Polsce wskaźnik ten przekracza 14 procent i ciągle rośnie.
Nie ma jednej, powszechnie uznanej definicji niepełnosprawności.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza 3 pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka:

  • Niesprawność (impariment) - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym;
  • Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka;
  • Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) - ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami.
W Polsce żyje 4,5 mln niepełnosprawnych. 2,5 mln z nich to osoby o znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej]
Źródło: interia.pl
Źródło: Ośrodek Informacji ONZ