e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Leczenie metadonem tylko dla osób pełnoletnich 2007-12-04


Weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne (Dz.U. nr 205, poz. 1493). Zgodnie z nim, osoba pełnoletnia uzależniona od narkotyków przez co najmniej trzy lata, która będzie zachowywała abstynencję, może zostać zakwalifikowane do programu leczenia uzależnienia metadonem.

O tym, czy dana osoba może skorzystać z takiej formy leczenia, decyduje kierownik programu. On również decyduje o wyłączeniu osoby z leczenia. Pacjenci zostaną wyłączeni z leczenia, jeżeli w trzech kolejnych badaniach moczu zostanie wykryta obecność narkotyków innych od stosowanych w czasie kuracji. Z programu może zostać wyłączona również osoba, która nie podda się badaniu moczu, stosuje przemoc wobec personelu lub innych pacjentów lub oddaje lek innym osobom.
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania narkomanii ma obowiązek prowadzenia centralnego wykazu osób objętych leczeniem za pomocą metadonu.

Źródło: Gazeta Prawna