e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niskie standardy opieki porodowej 2007-12-04


Poród i pierwsze godziny po nim mają ogromny wpływ na życie dziecka i matki. Niestety w Polsce zbyt często poród jest wspomagany środkami farmakologicznymi, a interwencje wykonywane bez pytania rodzącej o zgodę. W pierwszych chwilach macierzyństwa kobiety zazwyczaj nie otrzymują żadnego wsparcia.

Tak wynika z już czwartego raportu "Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji „Rodzić po ludzku 2006" przygotowanego przez Fundację Rodzić po Ludzku.

Zdaniem prezes fundacji Anny Otffinowskiej „czas narodzin i pierwsze godziny po porodzie często determinują losy nowo narodzonego człowieka, a przebieg porodu może decydować o tym, jak przeżywać będzie swoje macierzyństwo jego matka.“

Alarmującym zjawiskiem jest również traktowanie porodu jako problem medyczny oraz nadużywanie cesarskiego cięcia. Powszechne jest przyspieszanie porodu, nacinanie krocza, czy stosowanie środków farmakologicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca jednak, by przebieg naturalnego porodu zakłócać jedynie w uzasadnionych przypadkach. Według raportu tylko ok. 4 proc. porodów przebiega bez interwencji medycznych.

W ciągu ostatnich dwunastu lat (1994-2005) o blisko 100 proc. wzrosła liczba cesarskich cięć. Anna Otffinowska podkreśla, że te praktyki ograniczają kontakt matki z dzieckiem po porodzie, negatywnie wpływają też na subiektywną ocenę porodu przez rodzącą, przez co zwiększa się stres związany z nową sytuacją - zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Poród jest też stresem dla dziecka, ale nie powinno być ono narażone na dodatkowe stresy, przede wszystkim odseparowanie od matki, poddawanie nie zawsze potrzebnym badaniom.

Poważnym problemem w polskich szpitalach jest również nieprzestrzeganie praw pacjenta. Kobiety skarżą się m.in. na brak intymnych warunków podczas badań i porodu, niepytanie o zgodę na obecność studentów, brak informacji o przebiegu porodu, stosowanych środkach i zabiegach, stanie zdrowia dziecka. Brakuje im też wsparcia i pomocy zaraz po porodzie.

Częstym problemem jest też karmienie piersią – w niektórych przypadkach wręcz przymus karmienia piersią, bez udzielenia wsparcia i pomocy w razie trudności – albo odwrotnie, dokarmianie bez zgody matki przy błahych problemach, zamiast ich rozwiązanie z pomocą doświadczonej pielęgniarki laktacyjnej.

Fundacja Rodzić po Ludzku działa na rzecz zmiany systemu opieki okołoporodowej w Polsce. W 2006 r. odbywała się już czwarta edycja kampanii tej fundacji pod hasłem "Rodzić po ludzku to nie przywilej".

Źródło: PAP