e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc psychoonkologów 2007-12-04


Zdaniem specjalistów, coraz większe znaczenie w leczeniu chorób nowotworowych ma psychoonkologia. Wsparcie psychologiczne osób chorych na nowotwór jest niezwykle ważne w walce o ich zdrowie.

Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny zajmująca się psychologicznymi aspektami choroby nowotworowej. Szczególną wagę przywiązuje do kwestii reakcji emocjonalnych i behawioralnych oraz sposobów radzenia sobie z chorobą.

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychonkologicznego prof. Krystyna de Walden-Gałuszko podkreśla, że wsparcie udzielane chorym na nowotwory jest podtrzymywaniem w trudnej sytuacji. Pomoc psychologiczna powinna być dostosowana do potrzeb chorego. Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko podkreśliła, że "Ludzie różnie reagują na wiadomość o chorobie nowotworowej. Jest lęk, niedowierzanie, bunt, złość. Trzeba to przeczekać, nie można przyspieszać wygaśnięcia emocji. Później pojawiają się mechanizmy obronne, motywacja do walki z chorobą. Psychoonkolog powinien towarzyszyć pacjentowi w tych chwilach i być wsparciem". Dr. Wiktor Chmielarczyk z Poradni Edukacji Onkologicznej (Instytut Centrum Onkologii w Warszawie) uważa, że w kontaktach lekarza z pacjentem ważne jest poczucie humoru.

5 grudnia 2007r. w muzeum Królikarnia (Warszawa, ul. Puławska 113a) odbędzie się Charytatywna Aukcja dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich "Ziarno Sztuki - Ogród Nadziei". Zebrane środki Fundacja Psychoonkologii "Ogród Nadziei" chce przeznaczyć na pomoc psychologiczną dla chorych na raka.

Źródło: Rzeczpospolita