e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia 2005-10-11


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że w nagłym przypadku, gdy ratuje się ludzkie życie, Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zwracać pieniądze za prywatne badania. Powinien zwrócić pieniądze nawet, gdy badania były wykonane z pominięciem obowiązujących procedur.

Sąd uchylił dwie odmowne decyzje NFZ w sprawie zwrotów kosztu prywatnych badań. Pewnego pacjenta lekarz pierwszego kontaktu z przychodni nie chciał skierować do specjalisty, ani na badania lub do szpitala. Kazał mu leczyć się ambulatoryjnie. Chory, zaczął się czuć jeszcze gorzej, więc poszedł na prywatne badanie. Badanie wykazało guza mózgu, który zagraża jego życiu i wymaga natychmiastowej operacji. Przeprowadzono operację i stwierdzono, że prywatne badanie było niezbędne. Więc gdyby pacjent nie wykonał prywatnie rezonansu magnetycznego, być może by już nie żył. Niestety lubuski Oddział NFZ w Zielonej Górze oraz prezes NFZ odmówili zrefundowania kosztu badania, ponieważ pacjent nie posiadał skierowania. Nie pomógł argument, że 550 złotych na ten cel było wydatkiem ponad możliwości czteroosobowej rodziny, utrzymującej się za 700 złotych miesięcznie. Sąd stwierdził, że NFZ mógł skorzystać z przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, który przewiduje, że w stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Źródło: Rzeczpospolita