e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w grudniu 2007r. 2008-01-15


Stopa bezrobocia rejestrowanego grudniu 2007 roku wyniosła 11,4 procent. W porównaniu do listopada 2007r. wzrosła o 0,2 punktu procentowego.

Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,4 do 0,1 punktu) odnotowano w piętnastu województwach. Natężenie bezrobocia w porównaniu z listopadem nie uległo zmianie w trzech województwach:

 • małopolskim,
 • mazowieckim,
 • śląskim.
W okresie od 2004 roku, grudzień 2007 r. charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

 • w grudniu 2006 - stopa bezrobocia wyniosła 14,8 proc.;
 • w grudniu 2005 - stopa bezrobocia wyniosła 17,6 proc.;
 • w grudniu 2004 – stopa bezrobocia wyniosła 19 proc.
Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2007 wyniosła 1745,9 tys. osób. W porównaniu do końca listopada 2007 wzrosła o 26,5 tys. osób (1,5 proc.).

Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 563,5 tys. osób, czyli o 24,4 proc.

W całym 2006 roku spadek bezrobocia wyniósł 463,6 tys. osób (16,7 proc.), był więc słabszy. Dla porównania spadek odnotowany w czasie poprzednich trzech lat wynosił:

 • w końcu grudnia 2006 roku bezrobocie osiągnęło poziom 2309,4 tys. osób i w odniesieniu do listopada 2006 wzrosło o 22,1 tys. osób (1 proc.);
 • w końcu grudnia 2005 roku bezrobocie wyniosło 2773 tys. osób i w stosunku do listopada 2005 wzrosło o 50,2 tys. osób (1,8 proc.);
 • w końcu grudnia 2004 roku bezrobocie osiągnęło poziom 2999,6 tys. i w porównaniu do listopada 2004 wzrosło o 57,0 tys. osób (1,9 proc.).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w piętnastu województwach. Największy był w województwie:

 • opolskim - o 3,7 proc. (o 1,6 tys. osób);
 • świętokrzyskim- o 3,5 proc. (o 2,8 tys. osób).
Niewielki spadek bezrobocia odnotowano tylko w województwie śląskim - o 0,3 proc. (o 428 osób).

Przyczyną wzrostu bezrobocia było zapewne m.in. zakończenie prac w budownictwie i zajęć związanych z handlem w okresie świątecznym. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podaje, że „statystykę zawyżyły również osoby objęte w poprzednich miesiącach aktywnymi formami walki z bezrobociem, a po ich zakończeniu powracające do ewidencji”.

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w grudniu 2007 54,6 tys. ofert pracy. W porównaniu do listopada 2007 liczba ofert spadła o 31,0 tys. (o 36,2 proc.). W grudniu 2006 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 54,1 tys. ofert pracy (o 25,3 tys. mniej niż w listopadzie 2006). Spadek liczby ofert pracy w grudniu 2007 roku odnotowano we wszystkich województwach, jednak najsilniejszy względny w województwie opolskim - o 54,8 proc. (o 2,2 tys. ofert). W województwie opolskim również najbardziej wzrosła względna liczba bezrobotnych.

W całym 2007 roku do urzędów pracy zostało zgłoszonych 1241,8 tys. ofert pracy. Jest to o 124,6 tys. więcej niż w roku 2006 (1117,2 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej