e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Orzekanie o niepełnosprawności 2008-01-15


Osoby, które ubiegają się o przyznanie stopnia niepełnosprawności będą wysyłane na badania specjalistyczne przeprowadzane w wojewódzkich zespołach ds. orzekania.

Członkowie powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania (lekarze lub psychologowie) będą mogli wysyłać osoby, które starają się o przyznanie stopnia niepełnosprawności na badania lekarskie przeprowadzane w wojewódzkich zespołach ds. orzekania. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 2007 roku w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 250, poz. 1875).

Wojewódzkie zespoły będą przeprowadzały badania z zakresu neurologii i chorób narządu ruchu, chorób serca i naczyń obwodowych, chorób płuc, okulistyki i psychologii. Skierowania na takie badania będą wystawiane wówczas, gdy dotychczasowa dokumentacja medyczna nie wystarcza do właściwej oceny stanu zdrowia osoby, która ubiega się o przyznanie jej stopnia niepełnosprawności.

W ciągu 3 dni od wydania skierowania, powiatowe zespoły ds. orzekania muszą przekazać je do zespołów wojewódzkich, a one powiadomią zainteresowanego o terminie badania (nie później niż 10 dni przed jego przeprowadzeniem). Według z rozporządzenia termin ten powinien zostać wyznaczony w ciągu miesiąca od otrzymania skierowania.

Wojewódzkie zespoły do przeprowadzania badań muszą mieć odpowiednie pomieszczenia: m.in. co najmniej dwa pomieszczenia wyposażone w aparaturę diagnostyczną do przeprowadzenia badań lekarskich, pomieszczenie do badań psychologicznych, wydzielone stanowisko do rejestracji i obsługi badanych osób oraz poczekalnia i pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Dodatkowe warunki muszą spełniać pomieszczenia, w których wykonywane są badania okulistyczne i ultrasonograficzne.
Wojewódzkie zespoły ds. orzekania będą musiały mieć odpowiednie kadry (na przykład badanie ultrasonograficzne będzie mógł przeprowadzić tylko lekarz posiadający drugi stopień specjalizacji lub z tytułem specjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, chorób wewnętrznych i kardiologii).

Źródło: Gazeta Prawna