e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie niepełnosprawnych 2008-01-15


Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1754).

Pracodawcy, którzy chcą otrzymać refundację składek na ZUS muszą złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne informacje o wynagrodzeniach, składkach na ubezpieczenie społeczne i stopniach niepełnosprawności każdego zatrudnionego niepełnosprawnego.

Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Jan Zając mówi, że druki, które trzeba składać do ZUS, są skomplikowane. Jego zdaniem przedsiębiorcy zatrudniający niewiele osób, sami nie będą w stanie ich wypełnić, a w przypadku dużych przedsiębiorstw spowoduje to dodatkowe koszty.

Pracodawcy uważają, że nowa procedura finansowania składek na ZUS spowoduje, że czas przeznaczony na wypełnienie i przesłanie informacji do Funduszu zwiększy się kilkakrotnie. Dodatkowo firmy, które chcą starać się o refundację, a do tej pory nie były zgłoszone w Funduszu, muszą zarejestrować się w warszawskiej centrali PFRON.

Opóźnienia w rejestracji mogą sprawić, że pracodawcy później otrzymają zwrot składek.

Nowe przepisy zaostrzają również sankcje wobec pracodawców, którzy do tej pory korzystają z pomocy PFRON. W sytuacji, gdy zostaną stwierdzone zaległości finansowych wobec Funduszu przekraczających 100 zł wnioskodawca będzie musiał złożyć wyjaśnienie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Nieterminowe złożenie wyjaśnień lub potwierdzenie zaległości spowoduje wstrzymanie refundacji składek do czasu uregulowania długu.

Źródło: Gazeta Prawna