e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 2008-01-15


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje dostęp do bezpłatnych usług zdrowotnych w razie wypadku lub choroby za granicą.

Osoby, które wyjeżdżają za granicę np. na narty, powinny przed wyjazdem postarać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wniosek o jej wydanie składa się w regionalnym oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku trzeba dołączyć także dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. aktualnie podstemplowaną przez pracodawcę książeczkę ubezpieczeniową.
W przypadku wyjazdu turystycznego karta jest ważna tylko przez dwa miesiące. Tylko emeryci i renciści dostają ją na pięć lat. Studenci, którzy uczą się na terenie innych państw UE mają ważną kartę do końca roku akademickiego, a uczniowie do końca roku szkolnego.

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innych państwach UE w zakresie, który umożliwia kontynuowanie zaplanowanego pobytu bez konieczności jego przerywania i powrotu do kraju ( więc gdy pacjent wymaga np. terapii tlenowej, to musi mu być ona zapewniona). Można korzystać z opieki medycznej tylko w tych szpitalach i przychodniach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjent musi już zapłacić z własnej kieszeni.
Poza tym w większości państw europejskich również publiczne placówki medyczne pobierają pewne opłaty za usługi od ubezpieczonych. Pełną listę tych opłat można znaleźć na stronie www.nfz.gov.pl. W przypadku wyjazdów np. w góry na narty, warto wykupić przed wyjazdem ubezpieczenie komercyjne. Mamy wówczas pewność, że np. koszty transportu sanitarnego zostaną pokryte z polisy.

Źródło: Gazeta Prawna