e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wybór lekarza 2008-01-15


Pacjent za zmianę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez żadnego powodu, zapłaci 80 zł.

O wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej POZ mówi ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wcześniej wybranego lekarza, opłata nie jest pobierana. 80 zł muszą płacić pacjenci, którzy np. chcą zmienić lekarza bez żadnego powodu.
Wybierając lekarza czy pielęgniarkę POZ należy wypełnić odpowiedni druk deklaracji. Druki są dostępne placówkach ochrony zdrowia, które mają podpisane kontrakty z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku. W przypadku wyboru lekarza POZ nie obowiązuje rejonizacja. Nie trzeba też zapisywać całej rodziny do tego samego lekarza. Lekarz, pielęgniarka czy położna nie mają prawa odmówić żadnemu pacjentowi zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan zdrowia chorego. Jedynym dopuszczalnym ograniczeniem może być zbyt duża liczba osób ubezpieczonych zapisanych do konkretnego lekarza (tzw. lista aktywna).

Źródło: Gazeta Prawna