e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-01-15


31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 29 grudnia 2007r. Nr 247, poz. 1843.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 24 grudnia 2007r. Nr 240, poz. 1754.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 24 grudnia 2007r. Nr 240, poz. 1755.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą. Dz.U. z 24 grudnia 2007r. Nr 240, poz. 1756.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 28 grudnia 2007r. Nr 245, poz. 1810.

1 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 29 grudnia 2007r. Nr 247, poz. 1822.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Dz.U. z 28 grudnia 2007r. Nr 245, poz. 1812.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dz.U. z 28 grudnia 2007r. Nr 245, poz. 1813.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Dz.U. z 28 grudnia 2007r. Nr 245, poz. 1814.

2 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1866.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1867.

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 250, poz. 1883.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 250, poz. 1884.

11 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r. Dz.U. z 27 grudnia 2007r. Nr 242, poz. 1778.

12 stycznia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Dz.U. z 28 grudnia 2007r. Nr 243, poz. 1782.

15 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 250, poz. 1875.