e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-01-15


24 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 9 stycznia 2008r. Nr 3, poz. 15.