e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Aktywizacja zawodowa młodzieży 2008-02-19


Osoba, która chce założyć spółdzielnię socjalną otrzyma od państwa wsparcie ze środków unijnych na ten cel.

Rząd przyjął projekt Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok. Przewiduje on między innymi, że w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przedsiębiorca ma dostać wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu przekazanych mu dotacji.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chciałoby również wzmocnić pozycję Ochotniczych Hufców Pracy, aby aktywniej uczestniczyły w pośrednictwie pracy dla młodzieży do 25. roku życia.
Rząd zamierza stworzyć młodzieżowe centra kariery. Oprócz OHP i urzędów pracy, będą świadczyć usługi z zakresu poradnictwa zawodowego. W 2008 roku ma zacząć działać 20 takich centrów. Będą one finansowane z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast w miastach o statusie powiatu mają powstawać punkty pośrednictwa pracy.

Źródło: Gazeta Prawna