e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Światowy Dzień Pracy Socjalnej 2008 2008-02-19


15 kwietnia 2008 roku pracownicy socjalni będą obchodzić Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD).

To wydarzenie organizuje Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych IFSW, którego celem jest między innymi promocja profesjonalnej pracy socjalnej.
Pracownicy socjalni na całym świecie reagują na indywidualne potrzeby osób, ale i na inne zjawiska społeczne, takie jak ubóstwo, przemoc w rodzinie, bezdomność i potrzeba opieki zdrowotnej. Cel pracy socjalnej to promowanie praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.
Informacje na plakacie są napisane w trzech oficjalnych językach Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych IFSW: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Mottem wydarzenia jest hasło obchodów 50-lecia IFSW "SOCIAL WORK: MAKING A WORLD OF DIFFERENCE".
Światowy Dzień Pracy Socjalnej uchwaliła w roku 2004 Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych.

Źródło: Ops.pl