e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w styczniu 2008 r. 2008-02-19


Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2008 r. wyniosła 11,8 procent. W porównaniu do grudnia 2007 wzrosła o 0,4 punktu procentowego.

Wzrost natężenia bezrobocia (w granicach od 0,7 do 0,2 pkt) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy wzrost (o 0,7 punktu) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim.

W okresie od 2005 roku, styczeń 2008 charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

  • w styczniu 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 15,1 proc.;
  • w styczniu 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 18 proc.;
  • w styczniu 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 19,4 proc.
Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2008 roku wyniosła 1.814,6 tys. osób. W porównaniu do końca grudnia 2007 wzrosła o 68,0 tys. osób (3,9 proc.).
Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) odnotowano w województwie:

  • podlaskim - o 6,7 proc. (o 3,3 tys. osób);
  • lubuskim - o 4,8 proc. (o 2,5 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim - o 4,7 proc. (o 4,6 tys. osób).
Z informacji uzyskanych z powiatowych urzędów pracy wynika, że w styczniu 2008 roku rejestrowały się osoby kończące umowy, zawierane na czas określony, m.in. w budownictwie, transporcie i handlu. Możliwe, że zgłaszały się również osoby tymczasowo powracające na okres świąteczny z zagranicy, z zamiarem uzyskania na czas pobytu w kraju świadczenia zdrowotnego.
Wzrost bezrobocia odnotowany w styczniu 2008 roku był trochę wyższy, niż w styczniu 2007 roku i wyniósł 56,4 tys. osób.

  • w końcu stycznia 2006 roku bezrobocie wyniosło 2.866,7 tys. i w odniesieniu do grudnia 2005 wzrosło o 93,7 tys. (3,4 proc.);
  • w końcu stycznia 2005 roku bezrobocie osiągnęło poziom 3.094,9 tys. i w porównaniu do grudnia 2004 wzrosło o 95,3 tys. (3,2 proc.).
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2008 roku wyniosła 90,5 tys. W porównaniu do grudnia 2007 wzrosła o 35,4 tys. jest to o 64,4 proc. Podobnie było w styczniu 2007 r. Wtedy pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 89 tys. ofert pracy (o 34,9 tys. więcej niż w grudniu 2006 r. tj. o 64,4 proc.).
Wzrost liczby ofert pracy w styczniu 2008 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (względny) odnotowano w województwie:

  • zachodniopomorskim - o 106,5 proc. (o 3,1 tys.);
  • kujawsko-pomorskim - o 100,5 proc. (o 2,6 tys.).
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej