e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Modernizacja szpitali 2008-02-19


Szpitale powinny wydać 5 mld zł na przeprowadzenie inwestycji, które dostosują placówki do restrykcyjnych wymagań medycznych i sanitarnych. Wymagania te zostały określone w rozporządzeniu z 10 listopada 2006 r.

Ministerstwo Zdrowia wydłuży okres trwania modernizacji. Do końca 2012 roku publiczne szpitale, a także wszystkie przychodnie, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz zakłady opieki zdrowotnej przekształcane w niepubliczne spółki mają czas na modernizację.
Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka rozporządzenie podpisane już przez ministra zdrowia Ewę Kopacz.
W nowelizacji rozporządzenia zmieniono również termin, w którym kierownik zakładu prowadzącego działalność lub podmiot tworzący zakład w pomieszczeniach, gdzie prowadzona była działalność innego zakładu, mają obowiązek złożyć wojewodzie program dostosowawczy zaopiniowany przez inspektora sanitarnego. Termin ten to 30 czerwiec 2012 r. Zdaniem resortu zdrowia, dzięki temu odblokowane zostaną np. wstrzymane przekształcenia zakładów, prowadzone głównie przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło: Gazeta Prawna