e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dłuższy czas pracy radiologów 2008-02-19


Resort zdrowia chce wydłużyć czas pracy m.in. radiologów z 5 godzin dziennie do 7 godzin i 55 minut.

Resort zdrowia pracuje nad projektem ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników. Ma ona zawierać m.in. przepisy ujednolicające czas pracy w zakładach ochrony zdrowia. Projekt ustawy zakłada wydłużenie czasu pracy w przypadku m.in. pracowników radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów. Technicy medyczni mają pracować nie 5 godzin na dobę, jak obecnie, tylko 7 godzin i 55 minut (przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień).
Technicy medyczni nie zgadzają się na te zmiany. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii (OZZTME) informuje, że resort zdrowia uzasadnia zmiany, powołując się na opinię Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, z której wynika m.in., że w przypadku techników medycznych, którzy są narażeni na promieniowanie, nie przekracza ono dopuszczalnej normy. Związek techników uważa, że wyniki te nie są wiarygodne. Jego zdaniem, wydłużenie czasu pracy techników medycznych będzie negatywnie wpływało na zdrowie i zwiększenie ryzyka chorób zawodowych tej grupy zawodowej. Nie przewidziano tego, że może to wpłynąć na zwiększenie wydatków budżetu państwa.
Technicy radiologii tłumaczą, że zmiana przepisów może spowodować bezrobocie we wszystkich grupach zawodowych objętych zmianą przepisów.
Związek myśli o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, jeżeli rząd nie wycofa się z proponowanych zmian. W przypadku ich uchwalenia chce złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Źródło: Gazeta Prawna