e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Lekarze z zagranicy nie chcą pracować w Polsce 2008-02-19


W Polskich szpitalach pracuje tylko kilkuset lekarzy cudzoziemców. Zdaniem ekspertów, braku około 7 tys. specjalistów w szpitalach nie uda się uzupełnić lekarzami z zagranicy.

Naczelna Rada Lekarska zebrała dane dotyczące stanu zatrudnienia lekarzy cudzoziemców. Z tych danych wynika, że w Polsce prawo do wykonywania zawodu lekarza ma 777 osób, które pochodzą aż z 95 krajów. Najwięcej (prawie 200) ma obywatelstwo ukraińskie. Wśród lekarzy cudzoziemców przeważają specjaliści z zakresu chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych.
Zdaniem środowiska medycznego Polska nie jest atrakcyjnym krajem do podejmowania zatrudnienia przez lekarzy cudzoziemców. Chodzi zwłaszcza o możliwości zarobkowe, które w Polsce są niewielkie. Ponadto barierą ograniczającą zainteresowanie lekarzy cudzoziemców pracą w naszym kraju jest trudny język. Lekarz cudzoziemiec musi zdać egzamin z języka polskiego. W 2007 roku zaliczyło go tylko 46 specjalistów z zagranicy. Poza tym dla większości lekarzy, np. z Ukrainy, Polska jest tylko krajem tranzytowym. Kończą oni w Polsce Akademie Medyczne, robią staż i specjalizację, uzyskują kwalifikacje wymagane i uznawane w innych krajach UE, wyjeżdżają z Polski i podejmują pracę np. w Niemczech czy Anglii.
W wielu szpitalach i przychodniach brakuje lekarzy. Najgorsza sytuacja jest w województwie mazowieckim. Tutaj brakuje prawie 900 lekarzy. W województwie lubelskim wolne etaty czekają na ponad 500 specjalistów. Najwięcej brakuje anestezjologów. Według danych resortu zdrowia, w placówkach ochrony zdrowia brakuje 450 lekarzy anestezjologów.

Źródło: Gazeta Prawna