e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lutym 2008 r. 2008-03-18


Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2008 r. wyniosła 11,5 proc. Była więc o 0,2 punktu niższa w porównaniu do stycznia 2008r.

W czasie od 2005 roku, luty 2008r. charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

 • w lutym 2007 r. - stopa bezrobocia wyniosła 14,8 proc.
 • w lutym 2006 r. – stopa bezrobocia wyniosła 18,0 proc.
 • w lutym 2005 r. – stopa bezrobocia wyniosła 19,4 proc.
Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,4 do 0,1 punktu) wystąpił we wszystkich województwach). Najsilniej (o 0,4 punktu procentowego) spadło natężenie bezrobocia w następujących województwach:

 • lubuskim,
 • opolskim,
 • warmińsko-mazurskim (charakteryzuje się ono najwyższym poziomem stopy bezrobocia w kraju).
Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2008 r. wyniosła 1779,6 tys. osób. W porównaniu do końca stycznia 2008 r. spadła o 33,7 tys. osób (1,9 proc.). Od początku roku (w styczniu i lutym 2008r.) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 33,1 tys. tj. o 1,9 proc. W analogicznym okresie roku 2007 wzrost bezrobocia wyniósł 21,7 tys. (0,9 proc.).

Spadek bezrobocia był efektem podjęcia pracy przez bezrobotnych, często dzięki aktywizacji w ramach prac społecznie użytecznych, staży, prac interwencyjnych, szkoleń i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Niektórzy bezrobotni nie potwierdzili gotowości do podjęcia pracy (prawdopodobnie z powodu wyjazdu do pracy za granicę) i zostali skreśleni z rejestrów.
Spadek bezrobocia w lutym 2008r. był znacznie silniejszy od odnotowanego w latach 2005 i 2006 a zbliżony do 2007 roku:

 • w końcu lutego 2007 roku bezrobocie osiągnęło poziom 2331,1 tys. W odniesieniu do stycznia 2007 r. spadło o 34,7 tys. osób;
 • w końcu lutego 2006 roku bezrobocie wyniosło 2865,9 tys. W odniesieniu do stycznia 2006 r. spadło o 0,8 tys. osób;
 • w końcu lutego 2005 roku bezrobocie osiągnęło poziom 3094,5 tys. W porównaniu do stycznia 2005 r. spadło o 0,4 tys. osób.
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych (w granicach 4,1 proc. - 0,8 proc.) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • wielkopolskim - o 4,1% (o 4,8 tys. osób);
 • lubuskim - o 3,4% (o 1,9 tys. osób);
 • śląskim- o 3,2% (o 5,4 tys. osób).
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2008 r. wyniosła 100,9 tys. W porównaniu do stycznia 2008 r. wzrosła o 8,8 tys. (9,6 proc.).

W lutym 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 87,6 tys. ofert pracy czyli o 1,4 tys. mniej niż w styczniu 2007 r.
Wzrost liczby ofert pracy w lutym 2008r. odnotowano w 14-tu województwach. Najwyższy odnotowano w województwie:

 • podkarpackim - o 62,8 proc. (o 1,8 tys. ofert);
 • podlaskim - o 55,0 proc. (o 1,0 tys. ofert).
Nieznaczny spadek liczby ofert pracy odnotowano tylko:

 • w województwie dolnośląskim (o 10,4 proc. czyli o 1 tys. ofert),
 • w województwie zachodniopomorskim (o 1,1 proc. czyli o 0,1 tys. ofert).
W okresie dwóch miesięcy 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 193 tys. ofert pracy, czyli o 16,4 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku ( 176,6 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej