e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

6 marca 2008 r. Międzynarodowym Dniem Walki z Jaskrą 2008-03-18


6 marca 2008 r. został ogłoszony pierwszym w historii Międzynarodowym Dniem Walki z Jaskrą.

Obecnie na świecie żyje 7 milionów osób, które bezpowrotnie utraciły wzrok z powodu tej choroby.
W Polsce na jaskrę choruje aż 800 tys. ludzi. Niestety tylko nieliczni poddają się leczeniu. Jeżeli chorzy w odpowiednim czasie nie podejmą leczenia, czeka ich ślepota.

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Jaskry oraz Instytutu Jaskry w Warszawie, powstała specjalna strona internetowa www.zbadajoczy.pl. Można na niej wykonać samodzielnie test, oceniający, czy i na ile zagrożony jest tą chorobą. Test w kierunku jaskry został opracowany oddzielnie dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

Jaskra, uznana przez WHO za chorobę społeczną, jest pierwszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Chorują na nią ludzie w każdym wieku i każdej rasy. Coraz częściej chorują na nią także dzieci i młodzież. Tylko wczesne wykrycie i natychmiastowe leczenie może zatrzymać procesu traty wzroku.

Inicjatorami i organizatorami Ogólnoświatowego Dnia Walki z Jaskrą są:

  • World Glaucoma Association (WGA),
  • Word Glaucoma Patent Association(WGPA).
Ideą, która przyświeca wszystkim organizatorom i uczestnikom tej międzynarodowej akcji, jest szerzenie informacji o jaskrze, nagłaśnianie i propagowanie wczesnej diagnostyki tej choroby wśród lekarzy, chorych i całego społeczeństwa.

Źródło: Rzeczpospolita