e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-03-18


20 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 5 marca 2008r. Nr 37, poz. 204.

29 lutego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. z 29 lutego 2008r. Nr 34, poz. 198.

1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Dz.U. z 22 lutego 2008r. Nr 29, poz. 172

1 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych. Dz.U. z 19 lutego 2008r. Nr 27, poz. 158.