e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w marcu 2008 r. 2008-04-15


Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2008r. wyniosła 11,1 procent. W porównaniu do lutego spadła o 0,4 punktu procentowego.

W okresie od 2005 roku, marzec 2008r. charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

 • w marcu 2007 r. – stopa bezrobocia wyniosła 14,3 proc.;
 • w marcu 2006 r. – stopa bezrobocia wyniosła 17,8 proc.;
 • w marcu 2005 r. – stopa bezrobocia wyniosła 19,2 proc.
Spadek stopy bezrobocia (w graniach od 0,8 do 0,2 punktu) odnotowano we wszystkich województwach.
Liczba bezrobotnych w końcu marca 2008 r. wyniosła 1.706,6 tys. osób. W porównaniu do końca lutego 2008 spadła o 72,0 tys. osób (4 proc.).
Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 40 tys. czyli o 2,1 proc. W analogicznym okresie 2007 roku spadek bezrobocia wyniósł 77 tys. (3,3 proc.).
Wśród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych, oprócz osób podejmujących pracę, wysoki udział stanowiły osoby niepotwierdzające gotowość do pracy oraz dobrowolnie rezygnujące ze statusu bezrobotnego.

Duża liczba bezrobotnych została zaktywizowana zawodowo, szczególnie w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, staży i przygotowania zawodowego. Bezrobotni znaleźli również zatrudnienie w budownictwie oraz wyjeżdżali do pracy do krajów UE.
Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w marcu 2008r. był znacznie silniejszy od odnotowanego w latach 2005 i 2006 , ale niższy od odnotowanego w 2007 roku:

 • w końcu marca 2007 roku liczba bezrobotnych wyniosła 2.232,5 tys. osób i w porównaniu do lutego 2007 spadła o 98,7 tys. osób (4,2 proc.);
 • w końcu marca 2006 roku bezrobocie wyniosło 2.822 tys. osób i w odniesieniu do lutego 2006 spadło o 43,9 tys. (1,4 proc.);
 • w końcu marca 2005 roku bezrobocie osiągnęło poziom 3.052,6 tys. i w porównaniu do lutego 2005 spadło o 41,9 tys. osób (1,4 proc.);
 • w końcu marca 2004 roku bezrobocie osiągnęło poziom 3.265,7 tys. i w porównaniu do lutego 2004 spadło o 28,8 tys. osób (0,9 proc.).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • opolskim - o 5,9proc. (o 2,6 tys. osób);
 • śląskim - o 5,7proc. (o 9,4 tys. osób);
 • wielkopolskim - o 5,1proc. (o 5,7 tys. osób).
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2008 r. wyniosła 104,8 tys. W porównaniu do lutego 2008 wzrosła o 2,7 tys. (o 2,6 proc.).
W marcu 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 123,9 tys. ofert pracy czyli o 36,3 tys. więcej niż w lutym 2007.
Wzrost liczby ofert pracy w marcu 2008 roku odnotowano w dziesięciu województwach. Najsilniejszy (względny) odnotowano w województwach:

 • podkarpackim - o 19 proc. (o 0,9 tys. ofert);
 • świętokrzyskim - o 15,8 proc. (o 0,4 tys. ofert);
 • lubelskim - o 15,5 proc. (o 0,8 tys. ofert).
W pozostałych sześciu województwach odnotowano spadek liczby ofert pracy. Największy względny w województwie małopolskim (o 12,1 proc. tj. o 0,8 tys. ofert) i lubuskim (o 10,1 proc. tj. o 0,5 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej