e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą 2008-04-15


24 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Gruźlicą. Dzień ten został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia na pamiątkę odkrycia przez Roberta Kocha w 1882 roku prątka gruźlicy. W tym roku dzień ten był obchodzony pod hasłem "I'am stopping TB - I Ty możesz walczyć z gruźlicą".

Gruźlica cały czas stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia o charakterze globalnym i nadal atakuje wszystkie środowiska.
WHO szacuje, że około 1/3 ludności świata czyli ponad 2 miliardy ludzi jest zakażonych prątkiem gruźlicy, w tym ok. 50 milionów ludzi prątkiem wielolekoopornym. W 2005 r. zachorowało na gruźlicę 8,8 mln osób. Szczególnie często zapadają na gruźlicę osoby zakażone HIV.
Gruźlica najczęściej atakuje ludzi żyjących w nędzy. Na kraje Afryki i Azji przypada ponad 80% światowego problemu gruźlicy. Szacuje się, że na kraje Trzeciego Świata przypada 90% wszystkich zachorowań na gruźlicę.
Na gruźlicę chorują również ludzie ze środowisk zmarginalizowanych w krajach bogatych. W wielkich metropoliach krajów bogatych są dzielnice, w których występowanie gruźlicy osiąga poziom krajów Trzeciego Świata. Zachorowalność żyjących tam obcokrajowców przekracza nawet kilkadziesiąt razy zachorowalność ludności miejscowej.
WHO podaje, że na całym świecie choruje na gruźlicę 14 mln osób. Wśród nich było około 300 000 (wg innych szacunków nawet 450 000) chorych na bardzo niebezpieczną postać tej choroby - gruźlicę wielolekooporną - MDR-TB (Multi Drug Resistant). Gruźlica wielolekooporna stanowi poważny problem leczniczy i jest przyczyną wysokiej śmiertelności.
Cały czas z powodu gruźlicy umiera około 1,6 mln osób, w ok. 190 000 chorych na AIDS.
W Regionie Europejskim WHO (Europa, Rosja i byłe Republiki Radzieckie z wyłączeniem krajów nadbałtyckich, a także Turcja i Izrael) w 2005 r. zachorowało 450 000 osób. W krajach Unii Europejskiej na gruźlicę choruje 23% ludzi, a 73% ogółu zachorowań miało miejsce w: Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanie, Kazachstanie, Rumunii, Turcji i Ukrainie. U 14 000 chorych gruźlica wystąpiła u pacjentów z HIV/AIDS. Wśród chorych na gruźlicę było 70 000 chorych pacjentów wydalających prątki wielolekooporne.

Źródło: Kurier Medycyny Praktycznej