e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze na rehabilitację 2008-04-15


Rady powiatu mogą przyjmować uchwały dotyczące podziału publicznych środków na rehabilitację niepełnosprawnych. W 2008 roku do podziału jest 826 mln zł.

W 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże powiatom na ich zadania związane z rehabilitacją ponad 45 mln zł więcej niż w 2007 roku. Od listopada 2007 roku pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych mogą ubiegać się o nowe rodzaje pomocy, np. zwrot kosztów wyposażenia miejsc pracy niepełnosprawnych, a sami niepełnosprawni o jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zarząd powiatu przeznaczył na te cele aż 700 tys. zł z łącznej kwoty 2 mln zł, jaką otrzymał z PFRON na zadania związane z rehabilitacją.

Najwięcej pieniędzy powiaty przekażą na rehabilitację społeczną niepełnosprawnych (na przykład na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych). W 2007 roku na zadania związane z taką pomocą powiaty wydały aż 96 proc. wszystkich środków otrzymanych z PFRON. Jedynie 4 proc. przeznaczyły na rehabilitację zawodową, która długofalowo jest skuteczniejsza niż rehabilitacja społeczna. Jeżeli niepełnosprawny podejmuje pracę, jego pracodawca musi dostosować miejsce pracy do jego potrzeb, a on sam podnosi swoje kwalifikacje zawodowe podejmując dalszą edukację. Zatrudnienie przyczynia się też do jego rehabilitacji społecznej.
W 2008 roku powiaty mogłyby wydać mniej środków na rehabilitację społeczną, jeżeli mniej osób niepełnosprawnych chciało skorzystać z dopłat do turnusów rehabilitacyjnych. Po zmianie przepisów nie mogą być już finansowane wyjazdy, które mają wyłącznie wypoczynkowy charakter. Jednak ośrodki, które organizują turnusy dostosowały swoją ofertę do nowych przepisów.

Źródło: Gazeta Prawna