e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Fundusze z UE dla polskich szpitali 2008-04-15


Placówki ochrony zdrowia w latach 2007-2013 mają do wykorzystania 67,3 mld euro z funduszy strukturalnych UE.

W latach 2004-2006 kwota ta wynosiła 12,8 mld euro.

W nowym okresie programowym z pomocy unijnej mogą skorzystać publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia. Publiczne placówki ochrony zdrowia mogą starać się o pieniądze w ramach programów operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko. Z kolei placówki niepubliczne dodatkowo mają prawo wykorzystania środków z programu Konkurencyjna Gospodarka.
Ewa Fedor, ekspert ds. funduszy europejskich z Konfederacji Pracodawców Polskich tłumaczy, że w ramach programów UE możliwe będzie uzyskanie wsparcia m.in. na zakup sprzętu i aparatury medycznej, remonty i modernizacje zakładów opieki zdrowotnej, zakupy ambulansów, a także szkolenia lekarzy i pielęgniarek. Uważa ona, że przy dobrze sformułowanym wniosku można uzyskać z UE do 70 proc. środków na daną inwestycję. Pozostałą część musi zapłacić placówka ochrony zdrowia.
Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego twierdzi, że na wsparcie finansowe ze środków UE mogą liczyć projekty, które najlepiej spełniają założenia programów unijnych i wpisują się w założenia reformy służby zdrowia.

Z pomocy tej korzystają szpitale, uzdrowiska, prywatne przychodnie i gabinety (zatrudniające do 10 pracowników).

Do października 2007 r. ponad 470 placówek medycznych złożyło wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach programu ZPORR.

Źródło: Gazeta Prawna