e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-04-15


19 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dz.U. z 4 kwietnia 2008r. Nr 57, poz. 347.

23 kwietnia wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 8 kwietnia 2008r. Nr 58, poz. 351.

23 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Korzyści. Dz.U. z 8 kwietnia 2008r. Nr 58, poz. 356.

23 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dz.U. z 8 kwietnia 2008r. Nr 58, poz. 355.

24 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych. Dz.U. z 9 kwietnia 2008r. Nr 59, poz. 365.

24 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych. Dz.U. z 9 kwietnia 2008r. Nr 59, poz. 366.