e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w kwietniu 2008 roku 2008-05-20


Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2008r. wyniosła 10,5 procent. W porównaniu do marca spadła o 0,6 punktu procentowego.

W okresie od 2005 roku, kwiecień 2008 charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

 • w kwietniu 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 13,6 proc.;
 • w kwietniu 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 17,2 proc.;
 • w kwietniu 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 18,7 proc.
Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2008 wyniosła 1.607,1 tys. osób. W porównaniu do końca marca 2008 spadła o 95,1 tys. osób ( 5,6 proc.).
Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 139,5 tys. osób, czyli o 8 proc.
W okresie styczeń-kwiecień 2007 roku spadek bezrobocia wyniósł 206,4 tys. osób (8,9 proc.).

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w kwietniu 2008r. był porównywalny do odnotowanego w latach poprzednich:

 • w końcu kwietnia 2007 roku liczba bezrobotnych wyniosła 2103,1 tys. osób i w porównaniu do marca 2007 spadła o 129,4 tys. osób (5,8 proc.);
 • w końcu kwietnia 2006 roku bezrobocie wyniosło 2703,6 tys. osób i w odniesieniu do marca 2006 spadło o 118,4 tys. (4,1 proc.);
 • w końcu kwietnia 2005 roku bezrobocie osiągnęło poziom 2957,8 tys. i w porównaniu do marca 2005 spadło o 94,8 tys. osób (3,1 proc.).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • opolskim - o 8 proc. (o 3,3 tys. osób);
 • wielkopolskim - o 7,1 proc. (o 7,6 tys. osób);
 • zachodniopomorskim - o 7,1 proc. (o 7,1 tys. osób).
Przyczyną spadku bezrobocia był przede wszystkim wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych, którzy znaleźli pracę. Powodem było rozpoczęcie się prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Do spadku bezrobocia przyczyniła się również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych, w tym w ramach Kapitału Ludzkiego.
Wzrosła liczba osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy lub dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego. Dotyczy to głównie wyjeżdżających za granicę oraz osób, które po otrzymaniu propozycji pracy rezygnują ze statusu bezrobotnego.

Pracodawcy w kwietniu 2008r. zgłosili do urzędów pracy 122,5 tys. ofert pracy i w porównaniu do marca 2008 wzrosła o 16,3 tys. (o 15,4 proc.).
W kwietniu 2007 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 125,7 tys. ofert pracy (o 1,8 tys. więcej niż w marcu 2007).

Wzrost liczby ofert pracy w kwietniu 2008 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (względny) odnotowano w województwie:

 • warmińsko-mazurskim - o 37,3 proc. ( o 1.744 oferty);
 • zachodniopomorskim - o 35,2 proc. (o 2.215 ofert).
W okresie czterech miesięcy 2008 roku do urzędów pracy zostało zgłoszonych 422,7 tys. ofert pracy, czyli o 3,5 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku (426,2 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej