e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Osoby przewlekle chore 2008-05-20


Lekarze rodzinni sugerują, aby świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne nie były kontraktowane przez NFZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze są wykonywane przez lekarzy rodzinnych i pielęgniarki na rzecz pacjentów przewlekle chorych, u których tzw. ocena stanu samoobsługi według skali Brathela wynosi nie więcej niż 60 punktów. Świadczeniodawcy z Porozumienie Zielonogórskiego (PZ), które zrzesza lekarzy rodzinnych uważają, że świadczenia z tego zakresu nie powinny być kontraktowane przez NFZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rrzecznik prasowy PZ, Robert Sapa tłumaczy, że objęcie opieką pielęgnacyjną chorych w ich domu nie powinno należeć do obowiązku lekarzy rodzinnych czy pielęgniarek (deficyt kadrowy wśród tych pracowników jest tak duży, że brakuje ich w przychodniach).
Dlatego też lekarze rodzinni proponują, aby świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne były wykonywane w ramach opieki długoterminowej. Ich zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktował je np. z zakładami opiekuńczo-leczniczymi. Świadczenia wykonywane w domu chorego, związane np. z jego myciem, powinny być wykonywane przez tzw. opiekunów medycznych. Niestety na rynku ich brakuje. Znalezienie wykwalifikowanego opiekuna do osoby przewlekle chorej jest bardzo trudne.

W tym roku nie ma większych szans na wprowadzenie zmian w kontraktowaniu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Umowy świadczeniodawców z NFZ są już podpisane i obowiązują. Andrzej Troszyński z biura prasowego NFZ tłumaczy, że zmiana warunków wykonywania tego rodzaju świadczeń jest możliwa od 2009 roku.

Fundusz przeznaczy w 2008 roku na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej ponad 5,3 mld zł. Z kolei na opiekę długoterminową wyda w 2008 roku ponad 788 mln zł.

Źródło: Gazeta Prawna