e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Opieka psychiatryczna w Polsce 2008-05-20


Stan opieki psychiatrycznej w Polsce jest bardzo zły.

Do tej pory nie został stworzony system kompleksowej opieki nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Nie podjęto również działań na rzecz przywrócenia chorych do funkcjonowania w społeczeństwie. NIK informuje, że pod tym względem Polsce jest bardzo daleko do przyjętych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej.
Żaden z 16 skontrolowanych szpitali psychiatrycznych nie spełniał wszystkich wymogów w zakresie warunków fachowych i sanitarnych. Sale są przepełnione, nie ma dostępu do łóżek pacjentów z trzech stron, a zły stan szpitali powoduje pogorszenie stanu zdrowia pacjentów.
Jedynie 26 procent szpitali psychiatrycznych w Polsce ma rzecznika praw pacjenta. Jest to spowodowane brakiem dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia.
Skontrolowane przez NIK zostały 24 zakłady opieki psychiatrycznej, w tym 16 szpitali i 8 poradni zdrowia psychicznego w latach 2005- 2007.

Źródło: Rzeczpospolita