e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-05-20


13 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. z 13 maja 2008r. Nr 81, poz. 484.

15 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 13 maja 2008r. Nr 81, poz. 486.

20 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania. Dz.U. z 5 maja 2008r. Nr 77, poz. 464.