e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-05-20


28 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń. Dz.U. z 13 maja 2008r. Nr 81, poz. 485.