e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w maju 2008 r. 2008-06-17


Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2008 r. wyniosła 10 procent. W porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 punktu procentowego.

W okresie od 2005 roku, maj 2008 charakteryzuje się zdecydowanie najniższym natężeniem bezrobocia:

  • w maju 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 12,9 proc.;
  • w maju 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 16,5 proc.;
  • w maju 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 18,2 proc.
Liczba bezrobotnych w końcu maja 2008 r. wyniosła 1 527 tys. osób. W porównaniu do końca kwietnia 2008 r. spadła o 78,7 tys. osób (4,9 proc.). Od początku 2008 roku liczba bezrobotnych spadła o 219,6 tys. osób czyli o 12,6 proc. W okresie styczeń-maj 2007 roku spadek bezrobocia wyniósł 324,3 tys. osób (14,0 proc.).

Spadek odnotowany w maju 2008 roku był słabszy, niż odnotowany w latach poprzednich, kiedy to bezrobocie obniżyło się odpowiednio:

  • w maju 2007 w porównaniu do kwietnia 2007 – o 118 tys. osób;
  • w maju 2006 w porównaniu do kwietnia 2006 – o 120,6 tys. osób;
  • w maju 2005 w porównaniu do kwietnia 2005 – o 90,5 tys. osób.
W maju 2007 r. silniejsze było również tempo spadku bezrobocia (5,6 proc. wobec aktualnie odnotowanego 4,9 proc.). Z kolei w maju 2006 i 2005 tempo spadku było słabsze (odpowiednio 4,4 proc. i 3,1 proc.).

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • zachodniopomorskim - 6,9 proc. (o 6,4 tys. osób);
  • śląskim - 6,1 proc. (o 8,9 tys. osób);
  • wielkopolskim - 5,7 proc. (o 5,7 tys. osób).
W maju odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Do obniżenia bezrobocia przyczyniła się stopniowo zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy (zarówno stałej jak i sezonowej) np. przy zbiorach truskawek. Sezon letni sprzyja również zwiększonemu zatrudnieniu w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie.
Z sygnałów otrzymywanych z urzędów pracy wynika, że w dalszym ciągu na utrzymywanie się spadku ma wpływ realizacja programów aktywizacji bezrobotnych przez urzędy pracy (zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego) takich jak szkolenia, przygotowanie zawodowe i prace społecznie użyteczne.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2008 roku wyniosła 103,7 tys. W porównaniu do kwietnia 2008 spadła o 20,1 tys. (o 16,2 proc.). W maju 2007 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 123,2 tys. ofert pracy (o 2,5 tys. więcej niż w kwietniu 2007). Spadek liczby ofert pracy w maju 2008 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (względny) odnotowano w województwie podkarpackim ( 31,6 proc., tj. 1,9 tys. ofert).
W okresie pięciu miesięcy 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 527,7 tys. ofert pracy, czyli o 21,7 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku (549,4 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej