e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowa lista refundacyjna 2008-06-17


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę refundacyjną.

Ostatecznie ogłoszona lista nie odbiega od projektu, który przedstawiła minister Ewa Kopacz. Na liście są 23 leki, jednak nie są one nowe, tylko kopie leków, do których państwo już dopłaca.
Ministerstwo nie zakończyło jeszcze sprawdzania czterech leków, które zostały wpisane na listy za poprzedniej kadencji. Agencja Oceny Technologii Medycznych sprawdza, czy państwo powinno do nich dopłacać. Wśród sprawdzanych leków są: iwabradyna, przeciwbólowy, na schizofrenię i używany w ginekologii.

Na listę chorób przewlekłych wpisano trzy nowe choroby:

  • pęcherzowe odwarstwienie naskórka – rzadką i ciężką chorobę skóry (100 pacjentów),
  • dyskinezę rzęsek – rzadkie schorzenie dające objawy podobne do mukowiscydozy (100 pacjentów),
  • leczenie chorych po usunięciu trzustki (ok. 2,5 tysiąca chorych).
Dopłaty do leczenia dla innych chorych na rzadkie choroby będzie rekomendował resortowi zdrowia specjalnie powołany zespół.
Z listy refundacyjnej zniknęło prawie 140 leków, których nie ma na rynku.

Źródło : Rzeczpospolita