e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Oddłużenie placówek medycznych 2008-06-17


Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan pomocy finansowej dla zadłużonych placówek ochrony zdrowia.

Obecnie całkowite zadłużenie placówek medycznych wynosi ponad 9,4 mld zł. Z tego ponad 3 mld zł to tzw. zobowiązania publiczno prawne, czyli zobowiązania wobec ZUS i urzędów skarbowych. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się ponad 160 placówek ochrony zdrowia, które są zadłużone na kwotę ponad 2 mld zł.
Minister Zdrowia zapewnia, że budżet spłaci wszystkie zobowiązania publiczno prawne zakładów opieki zdrowotnej. Pozostałe długi szpitale będą musiały spłacić same. Resort zdrowia planuje jednak, że w ciągu dwóch lat przekształcą się w spółki prawa handlowego. W tym czasie wszystkie szpitale nie będą płacić podatku CIT. Szpitale będą miały też prawo do korzystania z preferencyjnych kredytów bankowych, które będą nisko oprocentowane, a spłata zostanie rozłożona na wiele lat. Aby jednak skorzystać z tych kredytów, placówki ochrony zdrowia będą musiały przygotować programy restrukturyzacyjne. Dopiero wówczas ich właściciele (czyli samorządy), będą mogły występować o pożyczki.

Źródło: Gazeta Prawna