e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 2008-06-17


Korzystając ze świadczeń zdrowotnych w Szwajcarii, polski obywatel za niektóre usługi będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) gwarantuje dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii Europejskiej. Na podstawie EKUZ posiadacz może uzyskać świadczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia. Tak więc w sytuacji wypadku, zatrucia, zachorowania pacjent, niezależnie od tego, z jakiego kraju Wspólnoty pochodzi i w jakim kraju UE przebywa, ma prawo do nieodpłatnego leczenia. Taka zasad obowiązuje również na terenie Szwajcarii (mimo że nie należy ona do Unii).
Kartę trzeba wyrobić przed planowanym wyjazdem w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Można ją otrzymać w ciągu jednego dnia. Trzeba jedynie wypełnić wniosek o jej wydanie i dołączyć do niego kserokopię dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający regularne opłacanie składki zdrowotnej. Ważność EKUZ przypadku wyjazdu turystycznego to dwa miesiące.
Posiadając kartę i przebywając na terenie Szwajcarii, Polak ma prawo do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak jej obywatele. Karta zapewnia prawo do leczenia tylko w placówkach publicznych. Za wizytę u lekarza w prywatnym gabinecie, przychodni pacjent zapłaci 100 proc. za uzyskaną usługę, a koszty te nie podlegają zwrotowi. Także w publicznych placówkach obowiązuje zasada współpłacenia. Pacjent z własnej kieszeni zapłaci za poradę lekarza ogólnego i specjalisty:

  • 33 franki szwajcarskie (CHF) - dzieci do 18 roku życia,
  • 92 CHF - osoby powyżej 18 lat.
Wniesiona opłata daje prawo do korzystania ze świadczeń przez kolejne 30 dni.
W sytuacji skorzystania z leczenia szpitalnego skierowanie wystawia lekarz ogólny. Tylko w sytuacjach nagłego pogorszenia zdrowia można tam się udać bez odpowiedniego skierowania. Jeżeli trzeba będzie skorzystać z przewozu pogotowia ratunkowego, pacjent zapłaci 50 proc. kosztów takiego transportu. EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski.
Źródło: Gazeta Prawna