e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-06-17


29 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych. Dz.U. z 29 maja 2008r. Nr 92, poz. 580.

30 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 30 maja 2008r. Nr 93, poz. 590.

10 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Dz.U. z 26 maja 2008r. Nr 90, poz. 559.