e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-06-17


20 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one określonych dla nich wymagań. Dz.U. z 5 czerwca 2008r. Nr 96, poz. 612.