e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Choroby reumatyczne w Polsce 2008-07-08


Choroby reumatyczne są częstą przyczyną niepełnosprawności. Cierpi na nie co 4-ty Polak. Niestety, dostępność do nowoczesnych leków na te schorzenia jest w Polsce najgorsza w porównaniu z innymi krajami w Europie.

Prof. Anna Filipowicz-Sosnowska z Instytutu Reumatologii w Warszawie podkreśliła, że choroby reumatyczne są jedną z najbardziej powszechnych grup problemów zdrowotnych na świecie i w Polsce. W krajach Unii Europejskiej cierpi na nie ponad 100 mln osób, a w Polsce ok. 9 mln, czyli co czwarty Polak. Dotyczą osób z różnych grup wiekowych. Choroby reumatyczne są poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym, ponieważ mają ciężkie następstwa. Przede wszystkim prowadzą do niepełnosprawności. W Polsce żyje aż 1,5 mln osób niepełnosprawnych i tyle samo osób ma renty inwalidzkie. Zwolnienia lekarskie pacjentów z chorobami reumatycznymi to 17 proc. wszystkich zwolnień, a 18 proc. wszystkich przypadków hospitalizacji dotyczy chorych z tej grupy. Schorzenia te skracają także życie, np. osoby, które cierpią na reumatoidalne zapalenie stawów żyją średnio o 8 lat krócej niż średnia w populacji.

Prof. Filipowicz-Sosnowska oceniła, że wszystko to powoduje, że pośrednie koszty chorób reumatycznych, związane m.in. ze zwolnieniami, rentami, utratą pracy oraz opieką nad chorymi i opłacaniem domów opieki, przewyższają koszty bezpośrednie, czyli koszty leków, wizyt u lekarzy, endoprotez, sprzętu typu kule, laski.

Niepokojący jest fakt, że systematycznie przybywa osób cierpiących na te schorzenia. Przewiduje się, że w najbliższych 15 latach ich liczba wzrośnie o 15 proc., a liczba niepełnosprawnych pacjentów z tymi chorobami - o 8 proc.
Zdaniem specjalistki, oznacza to, że koszty pośrednie chorób reumatycznych, które stanowią obciążenie dla budżetu państwa, będą się stale podnosić. Według analizy, aby je obniżyć, należy zwiększyć koszty bezpośrednie. Chodzi m.in. o poprawę dostępności chorych do nowoczesnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, dzięki zmianie ich wyceny. Im wcześniej wykryje się chorobę, tym szybciej można wdrożyć leczenie i zapobiec zmianom zwyrodnieniowym w stawach. Niezwykle ważne jest też stworzenie możliwości leczenia chorych nowoczesnymi lekami biologicznymi. Badania dowodzą, że pod względem skuteczności wykazują one przewagę nad lekami tradycyjnymi. Lepiej zapobiegają zmianom w stawach, powodują długotrwałe wycofanie objawów choroby (remisję), poprawiają jakość życia chorych i obniżają koszty pośrednie.

Niestety, pod względem dostępności nowoczesnych terapii dla pacjentów reumatologicznych, Polska jest na ostatnim miejscu w Europie. Leki te są bardziej dostępne nawet w Rumunii czy Słowacji. Dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Reumatologii w Warszawie uważa, że szansą na poprawę sytuacji chorych ze schorzeniami reumatycznymi jest nowy system rozliczeń świadczeń zdrowotnych (tzw. jednorodne grupy pacjentów - JGP).

Źródło: Gazeta Prawna