e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w czerwcu 2008 r. 2008-07-08


Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2008 roku wyniosła 9,6 proc. W porównaniu do maja spadła o 0,4 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 1.458,8 tys. osób i spadła o 66,8 tys. osób (4,4 proc.).

Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 287,8 tys. osób czyli o 16,5 proc. W okresie styczeń-czerwiec 2007 roku spadek bezrobocia wyniósł 414,3 tys. osób (17,9 proc.).
Spadek odnotowany w czerwcu 2008 roku był słabszy, niż odnotowany w 2007 i 2006 roku, kiedy to bezrobocie obniżyło się:

 • w końcu czerwca 2007 roku o 90,0 tys. osób (4,5 proc.);
 • w końcu czerwca 2006 roku o 95,4 tys. osób (3,6 proc.).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • lubelskim - o 6,1 proc. (o 6,4 tys. osób);
 • wielkopolskim - o 5,4 proc. (o 5,0 tys. osób);
 • zachodniopomorskim - o 5,3 proc. (o 4,6 tys. osób);
 • lubuskim - o 5,2 proc. (o 2,3 tys. osób).
Czerwiec zazwyczaj był miesiącem, w którym po wiosennym ożywieniu na rynku pracy odnotowywano wzrost bezrobocia, przede wszystkim ze względu na wzmożoną rejestrację osób kończących szkoły. Ta sytuacja zmieniła się od 2003 roku. Jednak spadek bezrobocia dotyczy zwłaszcza mężczyzn, którzy zatrudniają się przy pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie. Bezrobocie spadło też dzięki pracom subsydiowanym ze środków Funduszu Pracy, EFS, pracom społecznie użytecznych, szkoleniom i stażom oraz wyjazdom do pracy za granicę.

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 104 tys. ofert (w porównaniu do maja o 400 ofert mniej).
Spadek liczby ofert pracy w czerwcu 2008 roku odnotowano w dziewięciu województwach. Najsilniejszy (względny) odnotowano w województwie:

 • małopolskim - o 23,2 proc. (o 1,7 tys. ofert);
 • podlaskim - o 20,4 proc. (o 0,5 tys. ofert).
W pozostałych województwach wzrosła liczby ofert pracy, a najbardziej w województwie świętokrzyskim (o 30,2 proc. tj. o 0,8 tys. ofert). W okresie I półrocza 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 632,4 tys. ofert pracy, czyli o 33,9 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku (666,3 tys.).

Spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, a wahała się on w przedziale od 0,7 punktu (województwo lubelskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) do 0,2 punktu (województwo świętokrzyskie).
Od 2005 roku czerwiec 2008 charakteryzuje się zdecydowanie najniższym natężeniem bezrobocia:

 • w czerwcu 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 12,3 proc.;
 • w czerwcu 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 15,9 proc.;
 • w czerwcu 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 18 proc.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej