e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

60 proc. Polaków nie korzysta z publicznej stomatologii 2008-07-08


Naczelna Izba Lekarska przedstawiła dane, z których wynika, że ponad 60 proc. Polaków nie korzysta z usług publicznej stomatologii. Na 10 tys. osób nie przypada nawet jeden dentysta zatrudniony w państwowym zakładzie opieki zdrowotnej.

Jak poinformował prof. Franciszek Szatko z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Polsce od kilkunastu lat następuje redukcja publicznej stomatologii. Wskaźnik pracujących w niej dentystów na 10 tys. mieszkańców wynosi zaledwie 0,6 proc. Oprócz niskich nakładów finansowych, problem stanowi również bardzo mała ranga problematyki dentystycznej na tle obecnych priorytetów zdrowotnych. Brakuje programów profilaktycznych, centralnej instytucji sterującej podsystemem stomatologicznym oraz mechanizmu motywującego dentystów do działań profilaktycznych. Prof. Szatko podkreślił, że w Polsce mamy relatywnie niski poziom świadomości stomatologicznej. Prof. Maria Wierzbicka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poinformowała, że aż 62 proc. polskich matek nie zgłosiło się z dzieckiem do stomatologa w ciągu trzech lat. Tylko 43 proc. dzieci w tym wieku ma uzębienie wolne od próchnicy. U dzieci w wieku przedszkolnym uzębienie mleczne sporadycznie poddawane jest badaniom kontrolnym. W Polsce 25 proc. młodzieży w wieku 18 lat ma już usunięty co najmniej jeden ząb stały.

W Polsce w publicznych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia pracuje obecnie ponad 21 tys. dentystów.

Źródło: Gazeta Prawna