e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Uprawienia osób oddających krew 2008-07-08


Honorowy dawca krwi ma prawo do jednego dnia wolnego od pracy w dniu oddania krwi, a także prawo korzystania poza kolejnością z badań ambulatoryjnych.

W Polsce każdego roku około 0,5 mln osób oddaje krew. Krwiodawstwo funkcjonuje na zasadach dobrowolności i bezpłatności. Ustawa o publicznej służbie krwi mówi, że osobie, która oddała bezpłatnie krew i zostało to zarejestrowane przez np. regionalne centrum krwiodawstwa, przysługuje tytuł honorowego dawcy krwi. Honorowi dawcy krwi mają prawo do określonych przywilejów.
Przysługuje im zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W dniu pobrania krwi mogą skorzystać z posiłków regeneracyjnych o wartości kalorycznej 4,5 tys. kalorii (tj. osiem czekolad). Honorowi dawcy mogą korzystać poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w aptekach. Dawcy rzadkich grup krwi oraz osoby, które przed pobraniem krwi zostały poddane zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, maja prawo do ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.
Krwiodawcy z Warszawy, którzy oddali 15 litrów krwi (kobiety) i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn, na podstawie wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczonego pieczątką z regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub oddziału terenowego mają prawo do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
Honorowi dawcy krwi mają też możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania.
Dawcy krwi po oddaniu odpowiedniej jej ilości otrzymują tytuł i odznakę Zasłużonego Dawcy Krwi. Osoby, które oddadzą co najmniej 20 litrów krwi lub innych równoważnych jej składników, mogą otrzymać ordery i odznaczenia oraz odznakę Honorowego Dawcy Krwi-Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Odznaczenia te nadaje minister zdrowia.

Źródło: Gazeta Prawna