e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-07-08


30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego. Dz.U. z 30 czerwca 2008r. Nr 113, poz. 725.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Dz.U. z 30 czerwca 2008r. Nr 112, poz. 718.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 30 czerwca 2008r. Nr 113, poz. 723.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 30 czerwca 2008r. Nr 113, poz. 724.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Dz.U. z 22 lutego 2008r. Nr 29, poz. 172.