e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-07-08


9 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. z 24 czerwca 2008r. Nr 108, poz. 690.