e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lipcu 2008 r. 2008-08-19


Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2008 r. wyniosła 9,4 proc. W porównaniu do czerwca spadła o 0,2 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2008 r. wyniosła 1424,4 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca 2008 r. spadła o 31,0 tys. osób (2,1 proc.).

Od początku 2008 roku liczba bezrobotnych spadła o 322,2 tys. osób czyli o 18,4 proc. W okresie styczeń-lipiec 2007 roku spadek bezrobocia wyniósł 453,3 tys. Osób (był większy, ale tempo spadku było słabsze i wyniosło 17,9 proc). Spadek odnotowany w lipcu 2008 roku był większy niż odnotowany w 2005 r., kiedy to bezrobocie obniżyło się o 18,4 tys. osób (0,7 proc.).

Z kolei w 2006 r. i 2007 r. spadek bezrobocia w końcu lipca w porównaniu do czerwca był nieco silniejszy niż odnotowany obecnie i wyniósł:

  • w końcu lipca 2006 r. – 44,2 tys. osób (1,8 proc.);
  • w końcu lipca 2007 r. – 39,0 tys. osób (2,1 proc.).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 15-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • zachodniopomorskim - o 3,6 proc. (o 2,9 tys. osób),
  • łódzkim - o 3,2 proc. (o 3,3 tys. osób).
Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych odnotowano jedynie w województwie lubuskim – o 0,1 tys. osób (tj. o 0,3 proc.).

Spadek bezrobocia w lipcu 2008r. trzeba uznać za korzystny, biorąc pod uwagę, że wtedy rozpoczyna się wzmożona rejestracja osób kończących szkoły.
Silniejszy spadek bezrobocia odnotowano wśród mężczyzn - o 3,1 proc. (dla porównania wśród kobiet – o 1,4 proc.). Sytuacja taka powtarza się co roku i związana jest z faktem, że zwłaszcza mężczyźni podejmują prace sezonowe w budownictwie i rolnictwie.

W lipcu znacznie wyższa niż w czerwcu była liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych, ponieważ rejestrowały się osoby kończące szkoły, a także po zakończeniu aktywnych form czy prac sezonowych (skończył się sezon zbioru szparagów i truskawek).

Wśród wyłączonych z ewidencji dość dużo było podjęć pracy, w tym prac subsydiowanych z Funduszu Pracy i EFS i dotyczyło to prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych oraz innych form aktywizacji takich jak szkolenia.
Wśród wyłączonych w lipcu z ewidencji równorzędnie spora była liczba podjęć pracy i nie potwierdzenia gotowości do pracy, co w pewnej części wiąże się z podjęciem zatrudnienia w krajach UE. Chociaż według sygnałów z powiatowych urzędów pracy skala tego zjawiska jest nieco niższa niż w latach wcześniejszych.

W lipcu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 106,7 tys. ofert pracy. W porównaniu do czerwca 2008 r. więcej o 2,1 tys. W lipcu 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 106,0 tys. ofert pracy (o 11,0 tys. mniej niż w czerwcu 2007 r.).

Wzrost liczby ofert pracy w lipcu 2008 roku odnotowano w 9-ciu województwach. Najsilniejszy (względny) był w województwie:

  • podlaskim - o 27,6 proc. (o 0,6 tys. ofert),
  • zachodniopomorskim - o 25,5 proc. (o 1,4 tys. ofert).
W pozostałych 7-miu województwach odnotowano spadek liczby ofert pracy, a najsilniejszy względny w województwie mazowieckim (o 2,5 tys. ofert, o 19,1 proc.).
W okresie styczeń – lipiec 2008 roku do urzędów pracy zgłoszonych zostało 739,7 tys. ofert pracy, czyli o 32,6 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku (772,3 tys.).

Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,5) odnotowano w 14-tu województwach. W województwie lubuskim i świętokrzyskim natężenie bezrobocia nie uległo zmianie.

W porównaniu do poprzednich lat, lipiec 2008 charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

  • w lipcu 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 12,1 proc.,
  • w lipcu 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 15,7 proc.,
  • w lipcu 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 17,9 proc.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej